Servicii de salarizare

Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.;
Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;


Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;
Calculul retinerilor si popririlor salariale;
Intocmirea statelor de plata ;
Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
Intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia;
Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

Stiri hr-advisers.ro